Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Nowa spółka

ENERGA SA  14 lutego 2011 roku zawiązała nową spółka pod firmą: ENERGA Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedzibą Spółki jest Ostrołęka. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2000 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony) i dzieli się na 4000 (słownie: cztery tysiące) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie złotych: pięćset) każdy.

 Jedynym wspólnikiem jest ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Utworzone przez: Bozena Dubiicka

Data utworzenia:

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2012-01-30 Bożena Dubicka Edycja
2012-01-30 Bożena Dubicka Edycja
2012-01-03 Odpublikowany automatycznie Wstrzymanie publikacji
2012-01-02 Bożena Dubicka Edycja
2012-01-02 Bożena Dubicka Publikacja od
2012-01-02 Bożena Dubicka Publikacja od