Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Nowa spółka

ENERGA SA zawiązała 29 czerwca 2011 roku nową spółkę pod firmą: ENERGA Informatyka i Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą spółki jest Gdańsk, kapitał zakładowy spółki wynosi 4 500 000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony pięćset tysięcy) i dzieli się na 9 000 (słownie: dziewięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie złotych: pięćset) każdy,
Jedynym Wspólnikiem spółki jest ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Utworzone przez: Bożena Dubicka

Data utworzenia:

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2012-01-30 Bożena Dubicka Edycja
2012-01-30 Bożena Dubicka Edycja
2012-01-03 Odpublikowany automatycznie Wstrzymanie publikacji
2012-01-02 Bożena Dubicka Edycja
2012-01-02 Bożena Dubicka Publikacja od