Drukuj dokument

Rejestr zmian dokumentu

Zarząd Energa SA

W skład Zarządu Energa SA wchodzą: 

 

IMG_6141.jpgGrzegorz Ksepko - p.o. Prezesa Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2001). W 2004 roku ukończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku oraz zdał egzamin prokuratorski. W listopadzie 2005 roku uzyskał wpis na listę adwokatów. W lipcu 2006 roku został partnerem (wspólnikiem) Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. W listopadzie 2010 roku uzyskał status senior partnera, obejmując tym samym stanowisko wyższego szczebla kierowniczego. W praktyce prawniczej specjalizował się przede wszystkim w prawie spółek handlowych, obsłudze przedsiębiorców, prawie karnym, karno-skarbowym, cywilnym, administracyjnym oraz w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem sektora naftowego i energetycznego. Obsługiwał również innych przedsiębiorców, także w zakresie doradztwa w obszarze szeroko pojętego ładu korporacyjnego. W latach 2003-2007 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku. Był jednym z głównych autorów projektu ustawy lustracyjnej i nowelizacji ustawy o IPN, przygotowanego w 2006 roku. Uczestniczył również w pracach nad projektem ustawy o upadłości konsumenckiej, nowelizacji ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, nowelizacji Prawa prasowego, nowelizacji ustawy ustawy o broni i amunicji, nowelizacji Kodeksu karnego oraz opracowywał projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego z zakresu pomocy publicznej. W 1996 roku ukończył IV Szkołę Letnią dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych przy Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, a w 1997 roku szkołę języka angielskiego na University of California Los Angeles.

 

JAcek Kościelniak2.jpgJacek Kościelniak  –  Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Specjalista z zakresu finansów i rachunkowości. W 1989 rozpoczął swoją karierę zawodową pracując na stanowisku księgowego, specjalisty ds. finansowych oraz jako Główny Księgowy w prywatnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie, w latach 1992 – 1998, w ramach działalności gospodarczej, świadczył usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowego, prawnego oraz gospodarczego. Prowadził szkolenia z zakresu podatków, prowadzenia ksiąg oraz obowiązkowego przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Pracował też jako lustrator dla Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. W latach 1998 - 2002 był Dyrektorem Wydziału Finansów w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz członkiem rady Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacji. Poseł na Sejm V Kadencji, w tym czasie członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, a w okresie styczeń – listopad 2007 roku był Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Wiceprzewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów. W latach 2007-2011 był Wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli. Jako ekspert brał udział w realizacji projektu współpracy bliźniaczej dotyczącej wzmocnienia potencjału kontrolerskiego Organu Kontroli w Gruzji i Albanii. Pracuje również w Grupie Roboczej EUROSTAT, której zadaniem jest przygotowanie i opracowanie Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.

Dominik Wadecki – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Dominik Wadecki 1Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z wyróżnieniem ukończył aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w sektorze bankowym w Pierwszym Komercyjnym Banku S.A. w Lublinie. Od 1999 do 2007 r. był pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli, gdzie odpowiadał za badanie m.in.: wykonania budżetu państwa, realizacji założeń polityki pieniężnej, prywatyzacji banków, funkcjonowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym, działalności inwestycyjnej banków, efektywności systemu ulg i zwolnień podatkowych. Od 2008 r. związany z sektorem energetycznym. Realizując funkcję audytora wewnętrznego w Polskiej Grupie Energetycznej badał pełne spektrum działalności spółek należących do grupy, uczestniczył również w opracowywaniu modelu operacyjnego PGE. W 2010 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, a także członka Zarządu PGE Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. Doświadczenie menedżerskie zdobywał w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, a także w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z Grupą Kapitałową Energa związany jest od 2017 r. W spółce Energa Logistyka Sp. z o.o. pracował na stanowiskach dyrektora zarządzającego, członka zarządu, a w ostatnim okresie realizował funkcję prezesa zarządu tej Spółki.

 

Czytaj więcej w Raporcie bieżącym nr 14/2019

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2015-05-18

Rejestr zmian dokumentu
Data Edytor Rodzaj zmiany
2019-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2019-07-03 Katarzyna Witt Edycja
2019-07-03 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-10 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-05 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-04 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-03 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-03 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-03 Katarzyna Witt Edycja
2019-06-03 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-31 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-31 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-14 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-14 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-14 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-14 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-14 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-14 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-14 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-14 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-14 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-14 Katarzyna Witt Edycja
2019-05-14 Katarzyna Witt Edycja
2019-03-12 Eliza Lemka Edycja
2018-08-01 Natalia Cebula Edycja
2018-08-01 Natalia Cebula Edycja
2018-07-05 konto techniczne Publikacja
2018-07-05 konto techniczne Wstrzymanie publikacji
2018-07-03 Natalia Cebula Edycja
2018-07-03 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Publikacja
2018-07-02 Grzegorz Irczuk Wstrzymanie publikacji
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Edycja
2018-07-02 Natalia Cebula Publikacja
2018-07-02 Grzegorz Irczuk Wstrzymanie publikacji
2018-02-06 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-02-06 Grzegorz Irczuk Edycja
2018-02-06 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-08-08 Katarzyna Witt Edycja
2017-07-06 Grzegorz Irczuk Edycja
2017-07-04 Katarzyna Witt Edycja
2017-06-09 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-10 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-10 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-10 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-07 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-06 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-06 Katarzyna Witt Edycja
2017-03-01 Katarzyna Witt Edycja
2017-02-22 Katarzyna Witt Edycja
2017-02-16 Katarzyna Witt Edycja
2017-02-10 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-23 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-23 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-19 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-19 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-19 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-18 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-18 Katarzyna Witt Edycja
2017-01-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-05-17 Katarzyna Witt Edycja
2016-03-24 Katarzyna Witt Edycja
2016-03-21 Katarzyna Witt Edycja
2016-03-21 Katarzyna Witt Edycja
2016-02-27 Katarzyna Witt Edycja
2016-02-02 Katarzyna Witt Edycja
2016-01-07 Katarzyna Witt Edycja
2015-12-07 Katarzyna Witt Edycja
2015-10-07 Bożena Dubicka Edycja
2015-05-18 Katarzyna Witt Publikacja