Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

OFERTA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH W SZCZECINKU PRZY ULICY KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 59

Adres

Szczecinek ul. Kard. S. Wyszyńskiego 59.

Właściciel budynku

ENERGA-OBRÓT SA.

Opis nieruchomości

Przedmiotem wynajmu jest powierzchnia użytkowa, która powstała z połączenia trzech lokali tworząc jedną funkcjonalną całość. Dwa lokale użytkowe na parterze połączono z lokalem na pierwszym piętrze za pomocą powstałej w tym celu wewnętrznej klatki schodowej. Lokale są przestrzenne, dobrze doświetlone światłem dziennym. Sanitariaty przeniesiono na parter. Dostęp do lokali odbywa się dwoma wejściami: klatką schodową wspólną dla wszystkich lokali z budynku, jak również osobnym wejściem z ulicy Wyszyńskiego. Od strony ulicy duże przeszklone witryny oraz wejście bezpośrednio z poziomu chodnika. Budynek doskonale wyeksponowany na skrzyżowaniu ulic.

Istnieje możliwość wynajmu lokalu w poszczególnych wariantach.

Media

Do budynku doprowadzone są wszystkie niezbędne sieci, tj. elektroenergetyczna, wodociągowa, sanitarna, telekomunikacyjna. Lokal posiada wentylację mechaniczną wraz z układem chłodniczym i grzewczym, wyposażony jest w ogrzewanie elektryczne oraz instalację alarmową.

Lokalizacja

Przedmiotowa nieruchomość jest położona w strefie śródmiejskiej miasta powiatowego Szczecinek. Ulica Kard Wyszyńskiego to jedna z głównych ulic, o dość dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowego, w otoczeniu budynków wielorodzinnych z lokalami użytkowymi w kondygnacji parteru. W niewielkiej odległości znajdują

się miejsca parkingowe (po tej samej stronie ulicy, na której znajduje się lokal).

Oferowana powierzchnia najmu

I Wariant – cała powierzchnia użytkowa wraz pomieszczeniami przynależnymi w piwnicy. Powierzchnia całkowita na parterze 198,78 m2 (powierzchnia handlowa liczona do wynajmu bez klatek schodowych 175,62 m2). Powierzchnia biurowa
na I piętrze 100,47 m2. Powierzchnia magazynowa w piwnicy 112,94 m2. Łączna całkowita dostępna powierzchnia 412,19 m2.

Powierzchnia najmu: 276,09 m2.

II Wariant – powierzchnia na I piętrze, z osobnym wejściem z ogólnodostępnej klatki schodowej, wariant ten wymaga opcji korzystania z toalet na parterze lub inwestycji najemcy w wybudowanie własnego zaplecza socjalnego, przyłącza są dostępne. Wyłączono z powierzchni najmu powierzchnie klatki schodowej.

Powierzchnia najmu: 103,56 m2.

III Wariant – Powierzchnia na parterze i w piwnicy, z opcją udostępnienia toalet
dla lokalu na I piętrze. Powierzchni piwnic jako pomieszczeń przynależnych,
 nie wlicza się w powierzchnię najmu. Powierzchnia najmu: 172,53 m2.

Ostateczna wielkość powierzchni do wynajęcia zależy od zapotrzebowania wskazanego przez Najemcę oraz akceptacji przez Wynajmującego.

Proponowany czynsz najmu

Wariant I: 6 143 zł/ m-c netto + VAT,

Wariant II: 2 304 zł/ m-c netto + VAT,

Wariant III: 3 839 zł/m-c netto + VAT.

 

W każdym z wariantów corocznie, począwszy od 1 lutego 2021 roku wysokość czynszu będzie waloryzowana o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. W sytuacji, gdy powyższy wskaźnik będzie ujemny, czynsz pozostaje w niezmienionej wysokości.

Opłaty eksploatacyjne

Opłaty z tytułu opłat eksploatacyjnych tj.: do zarządcy wspólnoty budynku, za zużycie wody, odprowadzenia ścieków, wywozu śmieci, opłaty za zarządzanie, fundusz remontowy i inne, oraz opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej będą refakturowane na najemcę. W przypadku wynajmu wariantowego, rozliczenie opłat następować będzie proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni.

Umowy na dostarczanie usług telekomunikacyjnych, sprzątania, itp. najemca zawrze we własnym zakresie.

Okres najmu

Do uzgodnienia.

Złożenie oferty

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach na adres:
Energa Obrót SA al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk z dopiskiem „ Oferta najmu lokalu – Szczecinek ul. Kard. Wyszyńskiego 59 do rąk własnych Izabeli Kowalewskiej”. Lista dokumentów wymaganych do złożenia oferty została określona w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Rozstrzygnięcie

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 2 miesięcy od wpłynięcia oferty, przy czym Energa Obrót SA zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi Oferentami.

Kryterium oceny ofert stanowi cena oraz proponowany okres najmu.

Kontakt

Izabela Kowalewska

M: +48 665 616 544

@: izabela.kowalewskai@energa.pl

Załączniki:

  1. warunki złożenia oferty,
  2. prospekt informacyjny,
  3. obowiązek informacyjny RODO.

 

Uwaga:

Niniejsza propozycja nie zawiera wszystkich istotnych warunków najmu i obejmuje jedynie niektóre z nich. Nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Szczegółowe warunki podlegają finalnym uzgodnieniom zawartym w umowie najmu.

Proponowana powierzchnia może być przedmiotem oferty dla innych podmiotów.

  

 

 

 

Utworzone przez: Izabela Kowalewska

Data utworzenia: 2020-12-15

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-12-15 Katarzyna Witt Edycja
2020-12-15 Katarzyna Witt Edycja
2020-12-15 Katarzyna Witt Edycja
2020-12-15 Katarzyna Witt Edycja
2020-12-15 Katarzyna Witt Edycja
2020-12-15 Katarzyna Witt Edycja
2020-12-15 Katarzyna Witt Edycja
2020-12-15 Katarzyna Witt Publikacja od 2020-12-15 14:24