Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

Oferta najmu lokali użytkowych w Toruniu przy ul. Miedzymurze 2-4

Zdjęcie 1.jpg front Torum 1.jpg

Adres

Toruń ul. Międzymurze 2-4.

Właściciel budynku

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Opis nieruchomości

Budynek (hala sportowa wraz z wydzieloną powierzchnią biurową),
o powierzchni użytkowej 731,25 m2, składającej się z dwóch części:

¾   Lokal nr 1 - pomieszczenia biurowe - powierzchnia użytkowa 155,18m2,

¾   Lokal nr 2 - hala sportowa - powierzchnia użytkowa 576,07m2,

¾   Lokal nr 3 - cały budynek - powierzchnia użytkowa 731,25m2.

 

Budynek przeznaczony do remontu, co umożliwia jego aranżację według indywidualnych potrzeb. Właściciel obiektu dopuszcza możliwość adaptacji na lokal gastronomiczny przez potencjalnego najemcę. Budynek składa się z dwóch części.  
W pierwszej znajdują się pomieszczenia gospodarcze i klatka schodowa (na parterze) oraz pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem sanitarnym (na piętrze).

W drugiej części znajduje się hala sportowa, siłownia wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym na parterze. Na piętrze znajdują się trybuny oraz sala konferencyjna.
W piwnicy są szatnie i pomieszczenia gospodarcze. Budynek murowany z cegły, częściowo podpiwniczony, w części administracyjnej stropodach betonowy, całość kryta papą natomiast w części hali sportowej dach jednospadowy wielopłaszczyznowy o konstrukcji drewnianej kryty papą. Od strony ul. Międzymurze elewacja wykonana z cegły-oblicowania ozdobne okien i drzwi, od strony ul. Wały Gen. Sikorskiego tynk szlachetny malowany farbami emulsyjnymi.

Media

Prąd, woda, kanalizacja;

Część biurowa - ogrzewanie gazowe,

Hala Sportowa – ogrzewanie elektryczne.

Lokalizacja

Budynek zlokalizowany w historycznej części Torunia, kilkaset metrów od słynnej Toruńskiej Starówki i Bulwarów Filadelfijskich. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ulicy Międzymurze. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe. Nieruchomość położona w atrakcyjnym sąsiedztwie terenów
o koncentracji handlu i usług.

Oferowana powierzchnia najmu

Wariant I: najem powierzchni użytkowej – 155,18m2,

Wariant II: najem powierzchni użytkowej – 576,07m2,

Wariant III: najem całego budynku – 731,25m2.

Minimalny czynsz najmu

Wariant I: 2 210,00 zł/m-c netto + VAT

Wariant II: 8 210,00zł/m-c netto + VAT.

Wariant III:10 420,00 zł/m-c netto + VAT.

 

W każdym z wariantów corocznie, począwszy od 1 lutego 2021 roku wysokość czynszu będzie waloryzowana o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni
rok kalendarzowy. W sytuacji, gdy powyższy wskaźnik będzie ujemny, czynsz pozostaje w niezmienionej wysokości.

Ograniczenia:

Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja Prezydenta Miasta Torunia WSA.5566.1.155.2011.JW z dnia 08-04-2011r. odnośnie oddania budynku
ul. Międzymurze 2-4 w używanie Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Toruniu w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Opłaty eksploatacyjne

Najemca zobowiązuje się samodzielnie i na własny koszt, zawrzeć umowy z gestorami sieci na dostawę mediów i wywóz nieczystości komunalnych.

Istnieje możliwość zmiany ogrzewania w sali sportowej z elektrycznego na gazowe.

Okres najmu

Do uzgodnienia.

Złożenie oferty

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach na adres:
 Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
 z dopiskiem „Oferta najmu lokalu – Toruń ul. Międzymurze 2-4 do rąk własnych Krystiana Grzybowskiego”. Lista dokumentów wymaganych do złożenia oferty została określona w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Rozstrzygnięcie

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 2 miesięcy od wpłynięcia oferty, przy czym Energa Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi Oferentami.

 

Kryterium oceny ofert stanowi cena oraz proponowany okres najmu.

Kontakt

Krystian Grzybowski

M: +48 885 993 311

@:krystian.grzybowski@energa.pl

Załączniki:

  1. warunki złożenia oferty,
  2. prospekt informacyjny,
  3. obowiązek informacyjny RODO.

 

Uwaga:

Niniejsza propozycja nie zawiera wszystkich istotnych warunków najmu i obejmuje jedynie niektóre z nich.

Nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Szczegółowe warunki podlegają finalnym uzgodnieniom zawartym w umowie najmu.

Proponowana powierzchnia może być przedmiotem oferty dla innych podmiotów.

*w dniu 15-12-2020 r. zaktualizowano „Obowiązki informacyjne wynikające z RODO”

Utworzone przez: Krystian Grzybowski

Data utworzenia: 2020-11-09

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2020-12-15 Katarzyna Witt Edycja
2020-12-15 Katarzyna Witt Edycja
2020-12-15 Katarzyna Witt Edycja
2020-12-15 Katarzyna Witt Edycja
2020-12-15 Katarzyna Witt Edycja
2020-11-09 Katarzyna Witt Edycja
2020-11-09 Katarzyna Witt Edycja
2020-11-09 Katarzyna Witt Edycja
2020-11-09 Katarzyna Witt Edycja
2020-11-09 Katarzyna Witt Edycja