Drukuj dokument Rejestr zmian dokumentu

OFERTA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 OFERTA NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
PRZY UL. LUDWIKA ZAMENHOFA 2

Ostrów Wlkp 1.jpg

Adres

Ostrów Wielkopolski, ul. Ludwika Zamenhofa 2.

Właściciel budynku

Energa - Obrót SA.

Opis nieruchomości

Budynek biurowo-usługowy, o powierzchni użytkowej 862,46 m2, składającej
się z dwóch części. Oddanie obiektu do korzystania może odbyć się w następujący sposób:

¾   Część I – lokal nr 1 o powierzchni użytkowej - 286,08m2,

¾   Część II -  lokal nr 2 o powierzchni użytkowej - 576,38m2,

¾   Całość (Część I oraz Część II) - lokal o powierzchni użytkowej - 862,46m2 (cały budynek).

 

Budynek biurowo-usługowy został zrealizowany przez przebudowę i rozbudowę stalowego zbiornika na gaz. Część rozbudowana jednokondygnacyjna, część przebudowana dwukondygnacyjna. Na chwilę obecną w budynku zlokalizowane
są dwa niezależne lokale. Wewnętrzy układ pomieszczeń umożliwia połączenie lokali. Wejście do budynku bezpośrednio z ulicy Zamenhofa. Budynek posiada duże witryny zewnętrzne i jest dobrze widoczny z ulicy.

Obiekt niepodpiwniczony, z dachem płaskim dwuspadowym. Ukształtowanie architektoniczne zewnętrznej bryły budynku wpisuje się interesująco w charakter otaczającej zabudowy. Zastosowane rozwiązania architektoniczne i wysokiej jakości materiał użyte do wykończenia powoduje, że jest on jednym z atrakcyjniejszych ciekawie wykorzystanych dla innych celów industrialnych obiektów Ostrowa Wielkopolskiego.

Media

Prąd, woda, kanalizacja; alarm, ogrzewanie elektryczne.

Lokalizacja

Nieruchomość położona jest na terenach zabudowy śródmiejskiej o przeznaczeniu funkcji mieszkaniowej i usługowej w odległości około 300m od rynku i około 500m
od dworca PKP.

Miejsca parkingowe zlokalizowane wzdłuż ulicy Ludwika Zamenhofa po obu
jej stronach. Teren śródmieścia Ostrowa Wielkopolskiego objęty jest płatną strefą parkowania.

Oferowana powierzchnia najmu

Wariant I: najem lokalu nr 1 o powierzchni użytkowej – 286,08m2,

Wariant II: najem lokalu nr 2 o powierzchni użytkowej – 576,38m2,

Wariant III: najem całości o powierzchni użytkowej – 862,46m2 (cały budynek).

Proponowany czynsz najmu

Wariant I: 5 759 zł/m-c netto + VAT,

Wariant II: 11 603 zł/m-c netto + VAT,

Wariant III:17 362 zł/m-c netto + VAT.

W każdym z wariantów corocznie, począwszy od 1 lutego 2021 roku wysokość czynszu będzie waloryzowana o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni
rok kalendarzowy. W sytuacji, gdy powyższy wskaźnik będzie ujemny, czynsz pozostaje w niezmienionej wysokości.

Opłaty eksploatacyjne

Najemca zobowiązuje się samodzielnie i na własny koszt, zawrzeć umowy z gestorami sieci na dostawę mediów i wywóz nieczystości komunalnych.

Istnieje możliwość zmiany ogrzewania w obiekcie z elektrycznego na gazowe.

Okres najmu

Do uzgodnienia.

Złożenie oferty

Ofertę należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach na adres:
 Energa - Obrót SA al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk z dopiskiem „Oferta najmu lokalu – Ostrów Wielkopolski ul. Ludwika Zamenhofa 2 do rąk własnych Krystiana Grzybowskiego”. Lista dokumentów wymaganych do złożenia oferty została określona w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Rozstrzygnięcie

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 2 miesięcy od wpłynięcia oferty, przy czym Energa - Obrót SA zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji
ze wszystkimi lub wybranymi Oferentami.

 

Kryterium oceny ofert stanowi cena oraz proponowany okres najmu.

Kontakt

Krystian Grzybowski

M: +48 885 993 311

@:krystian.grzybowski@energa.pl

 

Załączniki:

  1. warunki złożenia oferty,
  2. prospekt informacyjny,
  3. obowiązek informacyjny RODO.

 

 

Uwaga:

Niniejsza propozycja nie zawiera wszystkich istotnych warunków najmu i obejmuje jedynie niektóre z nich.
Nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Szczegółowe warunki podlegają finalnym uzgodnieniom zawartym w umowie najmu.

Proponowana powierzchnia może być przedmiotem oferty dla innych podmiotów.

*w dniu 15-12-2020 r. zaktualizowano „Obowiązki informacyjne wynikające z RODO”

Utworzone przez: Katarzyna Witt

Data utworzenia: 2020-10-09

Rejestr zmian dokumentu

Data Edytor Rodzaj zmiany
2021-03-02 Katarzyna Witt Edycja
2020-12-15 Katarzyna Witt Edycja
2020-12-15 Katarzyna Witt Edycja
2020-12-15 Katarzyna Witt Edycja
2020-12-15 Katarzyna Witt Edycja
2020-12-15 Katarzyna Witt Edycja
2020-10-12 Katarzyna Witt Edycja
2020-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2020-10-09 Katarzyna Witt Edycja
2020-10-09 Katarzyna Witt Edycja