Komunikaty

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu w spółce Energa-Operator

Rada Nadzorcza Spółki Energa-Operator ogłasza postepowanie kwalifikacyjne na stanowisko: CZŁONKA ZARZĄDU Spółki Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Energi Wytwarzanie SA

Spółka Energa Wytwarzanie SA informuje, że zmianie uległ skład Rady Nadzorczej spółki. Ze składu Rady odeszła Ksenia Ludwiniak. Dodatkowo Andrzej Denic został mianowany sekretarzem. Po zmianach skład Rady Nadzorczej Energi Wytwarzanie SA przedstawia się następująco:     Krystyna Urbańska - przewodnicząca,     Marian Szajna - wiceprzewodniczący,     Andrzej Denis – sekretarz,...

Nowy wiceprezes spółki Energa Obrót

2 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Energi Obrotu SA podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 2 lipca 2018 r. Jana Chlebowicza na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki.

Powołanie Prezesa Zarządu Energi SA

Rada Nadzorcza Energi SA, 29 czerwca 2018 roku, powołała Arkadiusza Siwko na stanowisko prezesa Zarządu Energi SA. Nowy prezes obowiązki pełni od 2 lipca br.

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Energi Wytwarzanie SA

22 czerwca 2018 r. do składu Rady Nadzorczej Energi Wytarzanie SA powołano Ksenię Ludwiniak.

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Energi Wytwarzanie SA

19 czerwca 2018 r. nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej Energi Wytwarzanie SA. Oświadczeniem Energi SA na członków Rady Nadzorczej zostali powołani Agnieszko Żyro oraz Robert Harasimiuk.

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka zarządu spółki Energi Obrót

Spółka Energa Obrót ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu spółki Energa Obrót z siedzibą w Gdańsku.

ZP/01/EOB-BZZL/2018 - Informacja o wyniku postępowania

Energa Obrót SA informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Realizacja usług polegających na świadeczeniu pracy tymczasowej na rzecz Energa Obrót SA - kierowanie pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji pracy tymczasowej na rzecz Zamawiającego" - ZP/01/EOB-BZZL/2018. ...

Zmiana składu Zarządu Energi Wytwarzanie SA

Spółka Energa Wytwarzanie SA informuje, że w dniu 8 czerwca br. Rada Nadzorcza Energi Wytwarzanie SA dokonała zmian w Zarządzie Spółki.Decyzją Rady: Z dn. 9 czerwca br. funkcję Wiceprezesa Zarządu powierzono Panu Krzysztofowi Kurtowi, Z dn. ...

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Energa SA

Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Spółka Akcyjna.