Wersja do druku

Struktura własnościowa

Struktura kapitału zakładowego ENERGA SA

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 4 521 612 884,88 zł i dzieli się na 414 067 114 akcji o wartości nominalnej 10,92 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda z nich, którymi są:

  1. serii AA w liczbie 269 139 114 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto czternaście) o numerach od Nr AA 00000001 do Nr AA 269139114, które są akcjami zwykłymi,
  2. serii BB w liczbie 144 928 000 (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy) o numerach od Nr BB 00000001 do Nr BB 144928000, które są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu ENERGA SA oraz struktura głosów na Walnym Zgromadzeniu - stan na 28 stycznia 2014 roku

Struktura akcjonariatu Energa SA przedstawia się następująco:

  • Skarb Państwa - 51,52% udziału w kapitale zakładowym,
  • pozostali akcjonariusze - 48,48% udziału w kapitale zakładowym.

Struktura głosów na Walnym Zgromadzeniu Energa SA przedstawia się następująco:

  • Skarb Państwa* -64,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  • pozostali Akcjonariusze - 35,91% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

* Skarb Państwa posiada 144 928 000 akcji serii BB, uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Energa SA notowana jest na warszawskiej giełdzie od 11 grudnia 2013 roku. W trakcie prowadzonej Oferty Publicznej na akcje ENERGI zapisało się aż 72 tys. inwestorów indywidualnych.

 

Czytaj więcej w serwisie Relacji Inwestorskich

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Katarzyna Witt


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
18-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
18-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-07-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
09-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
07-05-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
07-05-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
07-05-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
06-03-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
06-03-2014Katarzyna WittKatarzyna WittPublikacja dokumentu
06-03-2014Katarzyna WittKatarzyna WittOdpublikowanie dokumentu
06-03-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
06-03-2014Katarzyna WittKatarzyna WittPublikacja dokumentu
06-03-2014Katarzyna WittKatarzyna WittOdpublikowanie dokumentu
26-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
26-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittUtworzenie dokumentu
Więcej
Informacje o dokumencie
Opublikował: Katarzyna Witt,   data: 26-02-2014
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Witt,   data: 18-10-2016