Wersja do druku

Wniosek o udostępnienie informacji

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).

Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca będzie powiadomiony w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Wydrukowany i  wypełniony wniosek prosimy przekazać na adres:
ENERGA SA
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
tel.: (058) 77 88 300
fax: 058 77 88 399
email: energa.sa@energa.pl
www.energa.pl

lub drogą elektroniczną na: bip@energa.pl

Osoba odpowiedzialna

Redaktor prowadzący
Bożena Dubicka
T +48 58 778 84 51
Bozena.Dubicka@energa.pl

 
Administrator/ zastępca redaktora prowadzącego
Katarzyna Witt
T +48 58 778 84 55
Katarzyna.Witt@energa.pl

 

Pobierz

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Bożena Dubicka


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
13-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
13-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana merytoryczna dokumentu
13-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana merytoryczna dokumentu
09-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
07-05-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
15-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
06-03-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
26-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
26-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
26-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittUtworzenie dokumentu
Więcej
Informacje o dokumencie
Opublikował: Katarzyna Witt,   data: 26-02-2014
Ostatnio modyfikował: Bożena Dubicka,   data: 13-05-2014