Wersja do druku

Przedmiot działalności

( Na podstawie: Statut - II. Przedmiot działalności spółki - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia   21 grudnia 2009r. - ze zmianami dokonanymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 26 czerwca 2017 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 6 października 2017 roku) 

§ 5

1.    Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:
   
      1)    Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
   
      2)    Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (70),
   
      3)    Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.1),
   
      4)    Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (27.3),
   
      5)    Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),
   
      6)    Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z),
   
      7)    Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (35.1),
  
      8)    Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
   
      9)    Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
   
      10)    Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5),
  
      11)    Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z),
  
      12)    Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z),
  
      13)    Zakwaterowanie (55),
   
      14)    Działalność usługowa związana z wyżywieniem (56),

      15)    Telekomunikacja (61),
   
      16)    Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.0),

      17)    Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63.1),
  
      18)    Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z), 
 
      19)    Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z),
  
      20)    Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.9),
  
      21)    Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.1), 
 
      22)    Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),
  
      23)    Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
   
      24)    Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
  
      25)    Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
   
      26)    Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
  
      27)    Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
  
      28)    Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
  
      29)    Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
  
      30)    Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
   
      31)    Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
   
      32)    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
   
      33)    Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),
   
      34)    Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),  

      35)    Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1). 
 
2.    Spółka realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Bożena Dubicka


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
10-10-2017Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukZmiana redakcyjna dokumentu
06-03-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
19-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
27-07-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
13-04-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
30-11-2015Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
18-05-2015Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-07-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
09-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
30-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
30-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
15-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
06-11-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
08-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
01-10-2013Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
13-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
13-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
30-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
18-04-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
21-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
21-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
21-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
21-02-2008Odpublikowany automatycznieOdpublikowany automatycznieOdpublikowanie dokumentu
20-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
20-02-2008Odpublikowany automatycznieOdpublikowany automatycznieOdpublikowanie dokumentu
17-01-2008Bożena DubickaBożena DubickaUtworzenie dokumentu
Więcej
Informacje o dokumencie
Utworzył: Bożena Dubicka , data: 30-10-2012
Opublikował: Bożena Dubicka,   data: 17-01-2008
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Irczuk,   data: 10-10-2017
Liczba odwiedzin strony: 21433