Wersja do druku

Przedmiot działalności

( Na podstawie: Statut - II. Przedmiot działalności spółki - Przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia   21 grudnia 2009r. - ze zmianami dokonanymi uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA z dnia 15 grudnia 2016 roku, zarejestrowanymi w KRS w dniu 31 stycznia 2017 roku) 

 

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:

1)     Działalność holdingów finansowych (64.20.Z)

2)     Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (70),

3)     Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.1)

4)     Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (27.3)

5)     Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z)

6)     Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z)

7)     Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (35.1)

8)     Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z)

9)     Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z)

10)   Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5)

11)   Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z),

12)   Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z)

13)   Zakwaterowanie (55)

14)   Działalność usługowa związana z wyżywieniem (56)

15)   Telekomunikacja (61)

16)   Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.0)                    

17)   Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63.1)

18)   Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),  

19)   Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z)

20)   Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.9) 

21)   Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.1)         

22)   Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),

23)   Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

24)   Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

25)   Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

26)   Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),    

27)   Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z)

28)   Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)

29)   Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),    

30)   Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z)

31)   Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)

32)   Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)

33)   Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)

34)    Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04)

35) Wydawanie  książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1)

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Bożena Dubicka


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
06-03-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
19-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
27-07-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
13-04-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
30-11-2015Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
18-05-2015Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
17-07-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
09-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
30-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
30-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
15-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
06-11-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
08-10-2013Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
01-10-2013Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
13-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
13-09-2013Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
30-10-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
18-04-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
01-02-2010Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
21-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
21-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
21-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
21-02-2008Odpublikowany automatycznieOdpublikowany automatycznieOdpublikowanie dokumentu
20-02-2008Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
20-02-2008Odpublikowany automatycznieOdpublikowany automatycznieOdpublikowanie dokumentu
17-01-2008Bożena DubickaBożena DubickaUtworzenie dokumentu
Więcej
Informacje o dokumencie
Utworzył: Bożena Dubicka , data: 30-10-2012
Opublikował: Bożena Dubicka,   data: 17-01-2008
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Witt,   data: 06-03-2017
Liczba odwiedzin strony: 21433