Informacje

 • 26-06-2017

  Energa wypłaci dywidendę

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energi SA podjęło dzisiaj uchwałę o podziale zysku netto za 2016 rok. Do akcjonariuszy trafi ponad 78 mln zł dywidendy.

  więcej...

 • 08-06-2017

  Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd ENERGA SA, w związku z otrzymaniem od Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania o umieszczenie dodatkowych punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku przekazał Raportem bieżącym nr 26/2017 Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

  więcej...

 • 29-05-2017

  Docelowy skład Zarządu Energi Wytwarzanie SA

  28 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Energi Wytwarzanie SA powołała: • na stanowisko prezesa Zarządu Energi Wytwarzanie SA Piotra Melera, dotychczasowego prezesa Zarządu Energi Oświetlenie Sp. z o.o. • na stanowisko wiceprezesa Zarządu Adama Galanka, dotychczasowego wiceprezesa Zarządu Energi Elektrownie Ostrołęka SA. W składzie Zarządu Energi Wytwarzanie SA pozostanie nadal Łukasz Malinowski, członek Rady Nadzorczej spółki. Będzie on delegowany od 28 maja br. do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa spółki. Do składu Zarządu Energi Wytwarzanie SA wkrótce dołącza też dwaj wiceprezesi: • Józef Węgrecki, od 20 czerwca 2017 roku • Kamil Zbychorski, od 1 sierpnia 2017 roku.

  więcej...

 • 29-05-2017

  Nowy skład Zarządu spółki Energa Obrót

  Rada Nadzorcza, 25 maja 2017 roku, w skład IV kadencji Zarządu Energi Obrót powołała: • Jarosława Dybowskiego i powierzyła mu funkcję prezesa Zarządu; • Jarosława Wittstocka i powierzyła mu funkcję wiceprezesa Zarządu; • Dariusza Chrzanowskiego i powierzyła mu funkcję wiceprezesa. W składzie Zarządu pozostaje Błażej Krawczyszyn, wiceprezes zarządu. Panowie Jarosław Dybowski oraz Dariusz Chrzanowski swoje obowiązki obejmą 1 lipca 2017 roku.

  więcej...

 • 23-05-2017

  Zmiany w składzie Zarządu Energi Wytwarzanie SA

  Rada Nadzorcza spółki Energa Wytwarzanie odwołała 23 maja br. dotychczasowych członków zarządu spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza oddelegowała na trzy miesiące Łukasza Malinowskiego, do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Energa Wytwarzanie.

  więcej...

123456789101112131415