Informacje

 • 07-01-2016

  Zmiany w Radzie Nadzorczej

  Zarząd ENERGA SA informuje, iż obradujące w dniu 7 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 7 stycznia 2016 roku następujących osób:

  więcej...

 • 04-01-2016

  Ogłoszenia o postępowaniach kwalifikacyjnych na stanowiska Wiceprezesów Zarządu ENERGA SA

  Rada Nadzorcza ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 19a w związku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 216 ze zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zmianami) oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

  więcej...

 • 10-12-2015

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

  Zarząd Spółki ENERGA SA ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Akcjonariusza - Skarbu Państwa złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 7 stycznia 2016 roku o godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hotelu Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48/54, 00-120 Warszawa.

  więcej...

 • 08-12-2015

  Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa i wiceprezesów

  Rada Nadzorcza Energa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 19a w związku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 216 ze zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zmianami) oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

  więcej...

 • 07-12-2015

  Zmiany w składzie Zarządu

  Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") przekazuje do wiadomości, że Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze składu Zarządu w dniu 7 grudnia 2015 roku z Zarządu Spółki: - Pana Andrzeja Tersę, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu; - Panią Jolantę Szydłowską, pełniącą funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

  więcej...

123456789101112131415