Wersja do druku

Dywidenda

Dywidenda z zysku za 2016 rok

W dniu 26 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, przeznaczając 78 672 751,66 z (tj. 0,19 zł na akcję) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy  (raport bieżący nr 28/2017)

Dzień dywidendy został ustalony uchwałą na dzień 25 września 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 9 października 2017 roku.

Dywidenda z zysku za 2015 rok

W dniu 24 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2015, przeznaczając 202 892 885,86 zł (tj. 0,49 zł na akcję) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy  (raport bieżący nr 25/2016)

Podział  zysku za 2014 rok

Zarząd spółki Energa SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energa SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w wysokości 650 538 620,29 zł, przeznaczając na:
  • dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 596 256 644,16 zł, tj. 1,44 zł na akcję,
  •  na kapitał zapasowy kwotę 54 281 976,13 zł.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 414 067 114 sztuk. Dzień dywidendy został ustalony uchwałą na 7 maja 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy na 21 maja 2015 roku.

Podział zysku za 2013 rok

Zarząd ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku informuje, że:

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło Uchwałę Nr 5 w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 414 067 114 zł, tj. 1 zł na akcję,

2) dzień dywidendy nastąpi 27 maja 2014 roku,

3) rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi w dniu 10 czerwca 2014 roku.

pełna treść komunikatuna stronie Relacji Inwestorskich

Zobacz równieź Kalkulator inwestora

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Bożena Dubicka


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
20-11-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
18-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
04-05-2015Bożena DubickaBożena DubickaZmiana merytoryczna dokumentu
04-05-2015Bożena DubickaBożena DubickaZmiana merytoryczna dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
05-06-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
09-05-2014Bożena DubickaBożena DubickaZmiana redakcyjna dokumentu
15-04-2014Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
26-02-2014Katarzyna WittKatarzyna WittUtworzenie dokumentu
Więcej
Informacje o dokumencie
Opublikował: Katarzyna Witt,   data: 26-02-2014
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Witt,   data: 20-11-2017