Wersja do druku

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki Energa Oświetlenie Sp. z o.o.


Data publikacji: 08-01-2018

W dniu 12 grudnia 2017 roku został zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki Energa Oświetlenie Sp. z o.o. nowy model biznesowy pn. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Plan rozwoju Spółki na lata 2018–2022. Dokument ten został zdefiniowany jako rozwinięcie i uszczegółowienie Strategii Grupy Kapitałowej Energa ogłoszonej w listopadzie 2016 roku. Jednym z określonych w Planie kierunków strategicznych Spółki jest nowy model biznesowy. 

Zatwierdzenie Planu oznacza przejście Spółki do etapu realizacji restrukturyzacji Spółki w 5-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów i przychodów Spółki. Powyższa przesłanka spełnia warunki wskazane w art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Grzegorz Irczuk


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
08-01-2018Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Utworzył: Grzegorz Irczuk , data: 08-01-2018
Opublikował: Grzegorz Irczuk,   data: 08-01-2018