Wersja do druku

Zmiany w statucie Energa SA


Data publikacji: 11-10-2017

6 października 2017 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałami nr 31-37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2017 roku.

Zmiany wprowadzone do Statutu ww. uchwałami zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 27/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku.

Czytaj więcej

Poberz STATUT ENERGA SA
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Katarzyna Witt


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
11-10-2017Katarzyna WittKatarzyna WittUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Opublikował: Katarzyna Witt,   data: 11-10-2017