Wersja do druku

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.


Data publikacji: 29-09-2017

W związku z zainicjowaniem Uchwałami Zarządu Energa SA programu restrukturyzacji pn. „Projekt nowego modelu biznesowego Spółki Energa Centrum Usług Wspólnych”, który w swoich założeniach zakłada połączenie Spółki Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. ze Spółką RGK Sp. z o.o. oraz koncentrację w Spółce Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.:
-   obszarów zakupów realizowanych przez Spółki Grupy Energa w zakresie finansowo–kadrowym, kadrowo-płacowym, administracyjnym i ochrony środowiska,
-   procesu windykacji przedegzekucyjnej Spółek Energa-Operator SA i Energa Obrót SA,
    procesu ochrony danych osobowych dla wszystkich spółek Grupy Energa,
    a także nadzoru nad nieruchomościami nieergenetycznymi, uwzględniając przewidywany czas realizacji projektu na lata 2017 – 2021,
przy czym aktywa ECUW, które w dniu 31 lipca 2016 roku wynosiły 16 655 445,69 złotych w wyniku połączenia ze Spółką RGK Sp. z o.o. wzrosną i wyniosą wg staniu na dzień 31 lipca 2017 roku 83 977 212,42 złotych, stwierdzono wystąpienie przesłanki w postaci realizacji programu restrukturyzacji o co najmniej 3 letnim horyzoncie czasowym oraz znaczącego wzrostu wartości aktywów, wobec czego zmieniono poziom wynagrodzenia stałego członków zarządu ECUW określając jego przedział od 3 do 9 krotności podstawy wymiaru. 

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. - pobierz plik pdf
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Grzegorz Irczuk


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
02-10-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
02-10-2017Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Opublikował: Grzegorz Irczuk,   data: 02-10-2017
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Witt,   data: 02-10-2017