Wersja do druku

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki Elektrownia Ostrołęka SA


Data publikacji: 29-09-2017

Spółka prowadzi działania inwestycyjne znacząco przekraczające wartość jej aktywów. Realizacja Projektu inwestycyjnego polega na przygotowaniu, budowie i eksploatacji Ostrołęki C, tj. bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne pary opalanego węglem kamiennym o mocy ok. 1 000 MWe, zgodnie z ustaleniami Stron Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 8 grudnia 2016 roku, z uwzględnieniem warunków odpowiednich decyzji środowiskowych oraz optymalizacji ekonomicznej Projektu.
Szczególny charakter spółki, która została powołana w celu realizacji inwestycji przygotowania, budowy i eksploatacji bloku energetycznego Ostrołęki C, który jednocześnie stanowi cel zarządczy wyznaczony Zarządowi ENERGA SA, stanowi przesłankę ustawową do podwyższenia wynagrodzenia członków zarządu.  Uchwała Walnego Zgromadzenia spółki stanowi, iż wynagrodzenie członków zarządu zostanie ustalone przez Radę Nadzorczą kwotowo w wysokości 7-krotności podstawy wymiaru.

Elektrownia Ostrołęka SA - pobierz plik pdf
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Grzegorz Irczuk


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
02-10-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
02-10-2017Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Opublikował: Grzegorz Irczuk,   data: 02-10-2017
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Witt,   data: 02-10-2017