Wersja do druku

Uzasadnienie dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki Energa Wytwarzanie SA


Data publikacji: 29-09-2017

Spółka Energa Wytwarzanie SA od 2014 roku pełni rolę Lidera Segmentu Wytwarzania, tj. zarządza całą grupą spółek wytwórczych, aktywami podmiotów trzecich, a w konsekwencji ponosi odpowiedzialność za wyniki całego Segmentu. Z uwagi na szereg powiązań kapitałowych i organizacyjnych, zakres kompetencyjny przypisany organowi zarządzającemu Energa Wytwarzanie SA obejmuje działalność spółek należących do Segmentu. Spółka w ramach Segmentu realizuje program konsolidacyjny spółek, który wpisuje się w przyjęty „Modelu Grupy Energa”, prowadzący do wdrożenia optymalnej struktury Grupy. Aktualnie trwają procesy łączenia spółek wchodzących w skład Segmentu (AEGIR Sp. z o.o., Elektrownia CCGT Gdańsk Sp. z o.o., Elektrownia CCGT Grudziądz Sp. z o.o.)  ze spółką Energa Wytwarzanie SA. Zgodnie z założeniami Strategii Grupy Energa na lata 2016- 2025 oraz Wieloletnim Planem Inwestycji Strategicznych Spółka Energa Wytwarzanie SA realizuje program inwestycyjny, znacząco przekraczający wartość posiadanych aktywów trwałych.
Powyższe działania, zgodnie z ustawą, umożliwiają zakwalifikowanie spółki do grupy spółek o najwyższym współczynniku wynagrodzenia stałego i ustalono, iż poziom wynagrodzenia stałego członków zarządu będzie się mieścił w przedziale 4,0 – 15,0 – krotności podstawy wymiaru.

Energa Wytwarzanie SA - pobierz plik pdf
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Grzegorz Irczuk


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
02-10-2017Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
02-10-2017Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Opublikował: Grzegorz Irczuk,   data: 02-10-2017
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Witt,   data: 02-10-2017