Wersja do druku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 26 czerwca 2017 roku


Data publikacji: 06-07-2017

Zarząd ENERGA SA zawiadamia, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ") w dniu 26 czerwca 2017 roku, jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów był Skarb Państwa, któremu przysługiwało 358 254 317 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 89,19% w liczbie głosów uczestniczących w ZWZ i odpowiadało 64,09% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Grzegorz Irczuk


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
06-07-2017Grzegorz IrczukGrzegorz IrczukUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Utworzył: Grzegorz Irczuk , data: 06-07-2017
Opublikował: Grzegorz Irczuk,   data: 06-07-2017