Wersja do druku

Podpisanie z PGG umowy na dostawy węgla do Ostrołęki B


Data publikacji: 27-12-2016

Zarząd Energa SA informuje, iż w dniu 27 grudnia 2016 roku spółka zależna Energa Elektrownie Ostrołęka SA zawarła Umowę na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B ("Umowa") z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. ("PGG").

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2030 roku z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania za porozumieniem Stron. Przedmiotem podpisanej Umowy jest dostawa wolumenu w wysokości nie mniej niż 350 tys. ton węgla rocznie przez PGG do elektrowni Ostrołęka B. Na 2017 rok Strony ustaliły dostawy węgla w wysokości 450 tys. ton.

Szacunkowa wartość Umowy, która uwzględnia cenę węgla wraz z transportem, w okresie jej obowiązywania wynosi 1,26 mld zł. Zgodnie z Umową cena węgla energetycznego na każdy kolejny rok kalendarzowy obowiązywania Umowy będzie negocjowana przez Strony.

Czytaj więcej w Raporcie bieżącym  nr 53/2016
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Katarzyna Witt


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
28-12-2016Katarzyna WittKatarzyna WittUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Opublikował: Katarzyna Witt,   data: 28-12-2016