Wersja do druku

Rozwiązanie odpisu na aktywach spółki Elektrownia Ostrołęka SA


Data publikacji: 17-10-2016

Zarząd Energa SA informuje o rozwiązaniu odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie w wysokości 110 mln zł w spółce zależnej Elektrownia Ostrołęka SA. Powyższa kwota poprawi wynik operacyjny Grupy Energa w segmencie Wytwarzanie za III kwartał br. i zgodnie z obowiązującą definicją nie wpłynie na jej wynik EBITDA.

Odpis w wysokości 122,6 mln zł został utworzony w 2012 roku wskutek zamrożenia projektu elektrowni Ostrołęka C. Przesłanką do dzisiejszego rozwiązania odpisu jest postęp prac zmierzających do budowy nowoczesnego bloku węglowego klasy 1000 MW w Ostrołęce, w tym podpisanie z Polską Grupą Górniczą sp. z o.o. Ogólnych Warunków Współpracy określających zasady dostaw węgla do elektrowni w Ostrołęce.

Spółka celowa Elektrownia Ostrołęka SA posiada kompletną dokumentację techniczną i decyzje administracyjne umożliwiające przystąpienie do prac nad budową bloku klasy 1000 MW po wypracowaniu efektywnego modelu biznesowego i finansowania tej inwestycji.

Czytaj w Raporcie bieżącym nr 37/2016 Rozwiązanie odpisu na aktywach spółki Elektrownia Ostrołęka SA
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Katarzyna Witt


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
17-10-2016Katarzyna WittKatarzyna WittUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Opublikował: Katarzyna Witt,   data: 17-10-2016