Wersja do druku

Podpisanie Listu Intencyjnego z Enea S.A. w sprawie budowy i eksploatacji bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka


Data publikacji: 19-09-2016

Zarząd Energa SA (Spółka, Energa) informuje, iż Spółka 19 września 2016 roku podpisała

z Enea S.A. List Intencyjny dotyczący podjęcia współpracy przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji nowoczesnego bloku węglowego klasy 1.000 MW w Elektrowni Ostrołęka (Inwestycja, Ostrołęka C).

Intencją Stron jest wspólne wypracowanie efektywnego modelu biznesowego Ostrołęki C, weryfikacja jej dokumentacji projektowej oraz optymalizacja parametrów technicznych i ekonomicznych nowego bloku. Współpraca obejmie także opracowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego i wyłonienia generalnego wykonawcy Inwestycji.

W zgodnej opinii Stron realizacja Inwestycji wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski, będzie spełniała najwyższe standardy środowiskowe oraz zapewni kolejne stabilne, wysokosprawne i niskoemisyjne źródło energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

trony zakładają, iż ustalone w ślad za podpisaniem listu intencyjnego zasady współpracy powinny przyczynić się do podjęcia decyzji o ogłoszeniu przetargu w 2016 r., z celem ukończenia Inwestycji w drugiej połowie 2023 r. Potencjalne nakłady szacowane są na około 5,5-6 mln zł / MW. Strony nie wykluczają udziału innych partnerów w Inwestycji. Jej dalsze parametry, jak i skala zaangażowania poszczególnych Stron będą przedmiotem analiz.

Czytaj więcej w Raporcie bieżącym nr 33/2016 oraz  komunikacie prasowym Energa zawarła z Eneą i PGG porozumienia przybliżające realizację Ostrołęki C
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Katarzyna Witt


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
20-09-2016Katarzyna WittKatarzyna WittUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Opublikował: Katarzyna Witt,   data: 20-09-2016