Wersja do druku

Zmiany w Radzie Nadzorczej Energa SA


Data publikacji: 09-09-2016

Zarząd Energa SA  informuje, że w dniu 9 września 2016 roku Spółka otrzymała oświadczenia Ministra Energii, zgodnie z którymi działając na podstawie § 18 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki z dniem 8 września 2016 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołał Pana Bogdana Skalskiego i powołał Panią Agnieszkę Terlikowską – Kuleszę.

Pani Agnieszka Terlikowska - Kulesza będzie pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej ENERGA SA.
 
Czytaj więcej w Raporcie bieżącym nr 29/2016

Agnieszka Terlikowska-Kulesza

Absolwentka Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie finansów i ekonomiczno-prawnych stosunków europejskich.

W lutym 1997 r. rozpoczęła pracę zawodową w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Komercjalizacji i Prywatyzacji Bezpośredniej w Zespole Prywatyzacji Przetargowej. Od września 1997 r. do czerwca 2002 r. była zatrudniona w Agencji Prywatyzacji w Zespole ds. Przetargów jako główny specjalista, a następnie Kierownik Sekcji. W tym okresie brała udział w organizacji przetargów na wybór podmiotów wykonujących analizy przedprywatyzacyjne spółek z udziałem Skarbu Państwa, nadzorowała i realizowała projekty prywatyzacyjne, głównie w trybie zaproszenia do przetargu, weryfikowała analizy ekonomiczno-finansowe i wyceny prywatyzowanych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Od lipca 2002 r. do czerwca 2016 r. była głównym specjalistą w departamentach nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa. Nadzorowała spółki z branży: ceramicznej, budownictwa, komunikacji samochodowej. W latach 2009-2016 nadzorowała spółki branży chemicznej, w tym takie podmioty jak CIECH S.A., Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A., Zakłady Azotowe Chorzów S.A. Od lipca 2016 r. pełni funkcję głównego specjalisty w Departamencie Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Energii, gdzie sprawuje nadzór nad spółkami z branży gazowniczej.

Dodatkowe doświadczenie zdobywała pełniąc w latach 2001-2016 funkcje w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, takich jak: "Chłodnia Szczecińska" Sp. z o.o., Zakłady Ceramiczne "Bolesławiec" w Bolesławcu Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. o.o. w Mielcu, Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych "ELTOR-Warszawa" Sp. z o.o. w Wołominie. 

Pani Agnieszka Terlikowska – Kulesza nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności ENERGA SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec ENERGA SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Czytaj w Raporcie bieżącym nr 30/2016 Informacje na temat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej – uzupełnienie raportu bieżącego nr 29/2016
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Katarzyna Witt


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
12-09-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
09-09-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
09-09-2016Katarzyna WittKatarzyna WittUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Opublikował: Katarzyna Witt,   data: 09-09-2016
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Witt,   data: 12-09-2016