Wersja do druku

Informacja o odpisie aktualizującym wartość aktywów


Data publikacji: 28-06-2016

Zarząd Energa SA informuje, iż w związku z wystąpieniem zmian regulacyjnych (ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych) zostały zidentyfikowane przesłanki skutkujące utratą wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych Grupy ENERGA.

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości według stanu prawnego na dzień 28 czerwca 2016 roku podjęta została decyzja o rozpoznaniu w Segmencie Wytwarzania odpisów aktualizujących wartość istniejących i projektowanych farm wiatrowych na łączną kwotę 247 mln zł. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. Obciąży ona wynik operacyjny Grupy ENERGA, pozostając, zgodnie z przyjętą w kwietniu br. definicją, bez wpływu na wynik EBITDA.

Po dokonanych odpisach wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy ENERGA wynosi 647,4 mln zł, w tym 11,9 mln zł obejmujących projektowane elektrownie wiatrowe.

Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Zostaną one uwzględnione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2016 roku, którego publikacja nastąpi 11 sierpnia 2016 roku.

Czytaj w Raporcie bieżącym nr 26/2016 z dnia 28 czerwca Informacja o odpisie aktualizującym wartość aktywów
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Katarzyna Witt


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
29-06-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
29-06-2016Katarzyna WittKatarzyna WittUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Opublikował: Katarzyna Witt,   data: 29-06-2016
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Witt,   data: 29-06-2016