Wersja do druku

Zmiany w Radzie Nadzorczej


Data publikacji: 07-01-2016

Zarząd ENERGA SA informuje, iż obradujące w dniu 7 stycznia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 7 stycznia 2016 roku następujących osób:

- Pana Mirosława Szredera,

- Pana Jarosława Mioduszewskiego.

Jednocześnie na członków Rady Nadzorczej powołani zostali:

- Pan Maciej Żółtkiewicz,

- Pan Marek Szczepaniec,

- Pan Andrzej Powałowski.

Pan Marek Szczepaniec i Pan Andrzej Powałowski spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w §23b ust. 2 Statutu Spółki.

Zgodnie z powyższym wymienione osoby zostały powołane z dniem podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta tj. od 7 stycznia 2016 roku.

Zobacz Raport bieżący nr 3/2016 Zmiany w Radzie Nadzorczej oraz
Raport bieżący nr 2/2016 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENERGA SA
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Katarzyna Witt


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
08-01-2016Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
08-01-2016Katarzyna WittKatarzyna WittUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Opublikował: Katarzyna Witt,   data: 08-01-2016
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Witt,   data: 08-01-2016