Wersja do druku

Fitch Ratings utrzymuje rating spółce Energa


Data publikacji: 27-11-2015

Agencja ratingowa Fitch Ratings 27 listopada 2015 roku potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Spółki jako emitenta na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną oraz ocenę na poziomie "BBB" dla wyemitowanych przez spółkę zależną ENERGA Finance AB (publ) obligacji.

Utrzymanie ratingu Agencja uzasadnia dominującym udziałem regulowanej działalności dystrybucyjnej w EBITDA Grupy, który ogranicza ryzyko biznesowe i zapewnia przewidywalność przepływów środków pieniężnych. Jednocześnie Agencja wskazuje na ostatnią decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącą obniżenia WACC w 2016 roku, co wpłynie na spadek EBITDA w Segmencie Dystrybucji.

Fitch w swoim raporcie nie wyklucza podwyższenia długoterminowego ratingu Spółki jako emitenta oraz ratingu dla niepodporządkowanego długu niezabezpieczonego Spółki w przypadku poprawy otoczenia regulacyjnego. Agencja oczekiwałaby m.in. wprowadzenia wieloletniego systemu taryfowego i większej przejrzystości zmian WACC w średnim okresie.
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Katarzyna Witt


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
30-11-2015Katarzyna WittKatarzyna WittZmiana redakcyjna dokumentu
30-11-2015Katarzyna WittKatarzyna WittUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Opublikował: Katarzyna Witt,   data: 30-11-2015
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Witt,   data: 30-11-2015