Wersja do druku

Komunikat dotyczący dywidendy z zysku ENERGA SA za 2011 rok


Data publikacji: 31-05-2012

Zarząd ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 31 maja 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło Uchwałę Nr 3 w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok w wysokości 754 679 583,81 zł, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 645 944 697,84 zł , tj. 0,13 zł na akcję.

 

Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, tj. w dniu 31 maja 2012 roku (dzień dywidendy).

 

Rozpoczęcie wypłaty dywidendy określone zostało przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA od dnia 20 lipca 2012 roku.

 

Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy będzie dokonywana za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA gotówką w wyznaczonych Punkach Obsługi Klientów bądź przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu stosownej dyspozycji.

 

Szczegóły dotyczące wypłaty dywidendy zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym w formie ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej, komunikatów wewnętrznych,
a także zamieszczone za stronach internetowych ENERGA SA (www.energa.pl) oraz  Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA (
www.cdmpekao.com.pl).

 

   
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Bożena Dubicka


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
31-05-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
31-05-2012Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
31-05-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
31-05-2012Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
31-05-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
31-05-2012Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
31-05-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
31-05-2012Bożena DubickaBożena DubickaOdpublikowanie dokumentu
31-05-2012Bożena DubickaBożena DubickaUtworzenie dokumentu
Więcej
Informacje o dokumencie
Utworzył: Bożena Dubicka , data: 31-05-2012
Opublikował: Bożena Dubicka,   data: 31-05-2012
Ostatnio modyfikował: Bożena Dubicka,   data: 31-05-2012
Liczba odwiedzin strony: 7252