Wersja do druku

Nowa spółka


Data publikacji: 01-08-2011

ENERGA SA zawiązała 29 czerwca 2011 roku nową spółkę pod firmą: ENERGA Informatyka i Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą spółki jest Gdańsk, kapitał zakładowy spółki wynosi 4 500 000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony pięćset tysięcy) i dzieli się na 9 000 (słownie: dziewięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie złotych: pięćset) każdy,
Jedynym Wspólnikiem spółki jest ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: Bożena Dubicka


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
30-01-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
30-01-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
03-01-2012Odpublikowany automatycznieOdpublikowany automatycznieOdpublikowanie dokumentu
02-01-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
02-01-2012Bożena DubickaBożena DubickaUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Utworzył: Bożena Dubicka , data: 01-08-2011
Opublikował: Bożena Dubicka,   data: 02-01-2012
Ostatnio modyfikował: Bożena Dubicka,   data: 30-01-2012
Liczba odwiedzin strony: 1171