Wersja do druku

Zarząd ENERGA SA zwołuje na 26.10.2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki


Data publikacji: 03-10-2011

ENERGA Spółka Akcyjna w Gdańsku, KRS 0000271591, SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2007r.
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA

 

Zarząd Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 12 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 26 października 2011 roku o godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA, które odbędzie się w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 14, w Sali Nr 6 Multikino S.A.

Porządek obrad:

    Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
    Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę ENERGA -OPERATOR SA.
    Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w postaci długoterminowych obligacji emitowanych przez Spółkę ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.
    Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja Uczestników Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 8:30 w dniu i miejscu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazanych we wstępie.

Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie ENERGA SA w Gdańsku, przy ul. Mikołaja Reja 29, sekretariat Zarządu Spółki (III piętro) w godzinach 9.00-13.00 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Powrót do listy

Rejestr zmian dokumentu

Autor dokumentu: BozenaDubicka


Rejestr zmian dokumentu:

DataUtworzyłOpublikowałRodzaj zmiany
30-01-2012Bożena DubickaBożena DubickaModyfikacja dokumentu
18-11-2011Odpublikowany automatycznieOdpublikowany automatycznieOdpublikowanie dokumentu
17-11-2011Bożena DubickaBożena DubickaUtworzenie dokumentu

Informacje o dokumencie
Utworzył: BozenaDubicka , data: 03-10-2011
Opublikował: Bożena Dubicka,   data: 17-11-2011
Ostatnio modyfikował: Bożena Dubicka,   data: 30-01-2012
Liczba odwiedzin strony: 1297